Styret 2014

På årsmøtet tysdag 11 februar 2014 vart følgjande valde:Leiar Oliv Selstad OttesenNestleiar: Helge OttesenStyremedlem: Dagun KlakeggSekretær: Kristian StrømmenKasserar: Harald SteiroVara til styret: Anders Aven (ny) og Målfrid Haveland (ny)Revisor: Gerd Osland og Greta DaleVara revisor: Oddlaug ÅsenTurnemnd: Birgit Iversen og Haldis HagenValnemnd: Aslak Hafstad, Ivar Løland og Erik Hauge (Aslak kallar in valnemda

)