Styret 2014

Nytt styre for neste periode er

 

Leder                         Elsie Marit Hansen 
Nestleder                   Liv Bakke                 
Kasserer                    Ragnhild Olsen-Fjeldstad
Sekretær                    Ragnhild Olsen-Fjeldstad
Styremedlemmer        Erik Skau
                                   Liv Berit Aadna
Varamedlemmer         Gunn Wattenberg                     

Revisor                      Torhild Grønlie-Nilsen          
Vara                           Karin Serkland                               

Turkomite:                  Synnøve Østensen                                                    
                                   Liv Bakke                                                   

Arrangementskomite:
                                   Ingrid Stensrud Larsen                  
                                   Ingfrid Hogstad                   
                                   Bjørg Irene Dahl                    

Valgkomite:                 Ingfrid Hogstad                                                                                   
                                   Johrun Ramberg