Styret 2015

Telepensjonistenes forening Telemark styre 2015

Leder               Elsie Marit Hansen

Nestleder         Liv Bakke
Sekretær          Ragnhild Olsen-Fjeldstad
Kasserer          Ragnhild Olsen-Fjeldstad

Styremedlem   Erik Skau
Styremedlem   Torill Hantho

Varamedlem    Liv Beri Aadna
Varamedlem    Gunn Wattenberg

Revisor            Torhild Grønlie-Nilsen
Vara                Karin Serkland

Turkomite:
Synnøve Østensen
Liv Bakke

Arrangementskomite:
Ingrid Stensrud Larsen
Sissel Wahlstrøm
Ingfrid Hogstad
Bjørg Irene Dahl
Bjørg Bentsen

Valgkomite:
Johrun Ramberg
Egil Eriksen
Britt Inger Sjøstrøm
Åslaug Seim Andersen