Styret 2015

Styret valgt på årsmøte i februar 2015

Styret som ble valgt på årsmøte i februar var følgende:

Styreleder:       Kirsti Ranveig Leiros

Nestleder:        Astrid Bjørgen

Sekretær:         Anne Ålberg

Kasserer:         Brit Blomset

Styremedlem: Asbjørg Gevik

Varamedlem: Leif Mollan