Styret 2015

Leder:                  Oddvar Ulvang                                 (for 1 år)
Nestleder:          Astrid Urdahl                    (ikke på valg)
Kasserer:            Ingvard Johansen           (gjenvalgt for 2 år)
Sekretær:           Marta Rønning                                 (ikke på valg)
Styremedlem:  Karl Bratland, Brønnøysund                       (ikke på valg)
”                    Rigmor Bosness                                                              (ny for 2 år)
”                   Eilif Dagsvik, Mosjøen                                  (ikke på valg)
Varamedlem:    Bjørg Øhrling                                                    (gjenvalgt for 1 år)
Revisor:               Margrethe Herset                                          (gjenvalgt for 1 år)
”                        Olav Kristoffersen                                          (gjenvalgt for 1 år)
Vararevisor:       Torunn Ottestad                                             (gjenvalgt for 1 år)
Turkomite:        Oddvar Ulvang (leder)                                 (gjenvalgt for 1 år)
”                       May Helen Dagsvik                                        (gjenvalgt for 1 år)
”                        Karin Gotaas                                                     (gjenvalgt for 1 år)
Valgkomite:       Asbjørg Hagenes                                            (gjenvalgt for 1 år)
”                       Anne Sophie Egeness                                   (gjenvalgt for 1 år)
”                       Anne-Lise Lauritzen                                      (gjenvalgt for 1 år)
Vara:                     Kari Hestnes                                                     (gjenvalgt for 1 år)