Styret 2016

På årsmøtet 8. februar 2016 ble det valgt styre for det kommende året i Telepensjonistene Gjøvik.

Årsmøtet i Telepensjonistene Gjøvik den 8. februar valgte nytt styre for 2016. Her ser du bilde av det nye styret. Vi ønsker alle et godt år i sine funksjoner!

GJV-08-02-2015 Styret 2016

Det nye styret består av (fra venstre) Kristbjørg Haugen, Gregor Bismo, Anni Milward, Kjell Engen og Jostein Kringen. Kontaktdata til den enkelte i styret finnes i oversikten nedenfor.

 

 

 

Navn Funksjon Telefon Mailadresse
Anni Milward Leder 905 79 297 annimilw@online.no
Gregor Bismo Nestleder 908 33 807 gregor.bismo@hotmail.com
Kjell Engen Kasserer/sekretær 916 43 027 kjellengen@online.no
Jostein Kringen Styremedlem 917 28 638 jostein.kringen@gmail.com
Kristbjørg Haugen Styremedlem 959 22 729 kristbjorg.haugen@hotmail.com