Styret 2018

Styret 2018

Verv Navn Telefon e-post
Leiar Oliv Ottesen 41278159  oliv.ottesen@gmail.com
Nestleiar  Helge Ottesen  47278650  helge.normann.ottesen@enivest.net
Kasserar Kjell Hjelm 91782668 kihjelm@broadpark.no
Sekretær Kristian Strømmen 91331365 kelstroe@online.no
Styremedlem Signe Sva 90073467  signeosva@gmail.com
1.Varamedlem Anders Aven  91316212
2.Varamedlem Målfrid Haveland  99279490  maalfridhaveland@gmail.com
Turnemnd John Grønseth  95423020  john.gronseth@online.no
Oddlaug Hjelm 414898636

Valnemd:        Arne Gjerde, Johanne Barstad og Oda Steiro