Styret 2018

Styret i Telepensjonistenes forening Telemark 2018

Leder:                                      Lisbeth Kleiv                                     ny                l-kl@online.no         91638168

Kasserer:                              Ragnhild Olsen-Fjeldstad                              ragnhiol@online.no       90102687

Styremedlem:                    Elsie Marit Hansen                                             elsiemarit@yahoo.no    47285760

Mary Lauritsen                                                                                  mary.lauritsen@sf.nett.no          91555495

Torill Hantho                                                                                             t-hanth@online.no               95726885

Varamedlem:                     Erik Skau                                                 ny

Mette Berg Ekre                                                                                  ny

Revisor:                                Torhild Grønlie Nilsen                     gjenvalg

Vara revisor                        Karin Serkland                                    gjenvalg

Turkomite:                          Asbjørn Bentsen                                 gjenvalg

Gunn Inger Hartvigsen                     ny

Arrangementskomite: Ingrid Stensrud Larsen

Bjørg Irene Dahl                                  gjenvalg

Ingjerd Barth                                       gjenvalg

Bjørg Bentsen

Redaktør:                              Ove Ludvig Sunde                         ovlsunde@online.no                          90521271