Styret 2023

Styret 2023

Leiar John Grønseth, Slåttebakkane70, 6870 Førde
john.gronseth@enivest.no  mob  954 23 020

Nestleiar Kjartan Krognes, Brunene 5A, 6817 Naustdal
kkrognes@yahoo.no         mob   995 03 419

Kasserar Kjell Hjelm, Parkgata 35, 6813 Førde
kihjelm@broadpark.no          mob 917 82 668

Sekretær Krisrtian Strømmen, Falkensteinsvegen 32, 6809 Førde
kelstroe@online.no          mob 913  31365

Styremedlem Bjørg Alme  Johannesen, Årøyvegen 190, 6865 Sogndal
bjorg.alme@sogn.no       mob  471 43 416
(ikkje med på bilde )