Styret i 2020

Her er styret og andre tillitsvalgte, etter årsmøtet 28. januar 2020.

STYRET 2020

Kontaktinformasjon til styremedlemmene:

mail telefon
Finn E. Halvorsen fegil@online.no 95 25 83 24
Bernt Egil Taraldsen bern-eg@online.no 91 67 69 07
Villy Berli vberli@online.no 91 68 31 09
Magnar Svenningsen magnarsve36@gmail.com 90 53 94 84
Bjørg Lunden bjrglunden@online.no 47 04 61 96
Oddbjørg Olsen oddbjorg.olsen@icloud.com 91 61 58 35
Borghild Kleiven kleiven.borghild@gmail.com 98 89 28 58
Grete Larsen greteogjorunn.larsen@icloud.com 47 24 39 20
Ingebjørg Johnsson johnsson33@icloud.com 90 11 09 36

 

REVISOR:

Tor Emil Pettersen, mail em-p@online.no, tlf. 91 30 01 85

 

VALGKOMITÉ:

Grete Larsen, mail greteogjorunn.larsen@icloud.com, tlf. 47 24 39 20

Olav Bie, mail ol-bie@online.no, tlf. 90 93 63 45

Bjørg Lunden, mail bjrglunden@online.no, tlf. 47 04 61 96

 

KOMMUNENS ELDRERÅD:

Etter forslag fra lokalforeningen har bystyret valgt følgende medlemmer i eldrerådet for perioden 2016-2019:

ARE-FinnE

Medlem:

Finn E. Halvorsen,

mail fegil@online.no,

tlf. 95 25 83 24

 

ARE-BET

Varamedlem:

Bernt Egil Taraldsen,

mail bern-eg@online.no,

tlf. 91 67 69 07

 

Mer om eldrerådet finner du på kommunens hjemmesider.

telepensjonistene.no:

Redaktør for Arendals nettsider er Finn E. Halvorsen. Tips, ønsker, forslag og kommentarer mottas på mailadressen fegil@online.no.