Styret i Ålesund 2020

Oversikt over hvem som sitter i styret for Telepensjonistene Ålesund 2020.

 

          Etter valget har styret følgende sammensetning:

 

Styreleder:                         Inge Westad gjenvalgt for 2 år
Nestleder:                        Inge Paul Kleppe gjenvalgt for 1 år
Kasserer:                          Hans A. Berg ny valgt for 2 år
Sekretær:                          Arnhild Løndal gjenvalgt for 1år
Styremedlem:                Gunnveig Sollid Skilbrei ikke på valg

 

Varamedlemmer:
1. vara: Anne Grete Honningsvåg gjenvalgt for 1 år
2. vara: Gerd Waage gjenvalgt for 1 år

 

Revisor: Laila Wik Romestrand gjenvalgt for 1 år
Vara: Solveig Løwensprung ny valgt for 1 år

 

Turkomite: Gerd Waage ny valgt for 1 år
Ingrid Dyrli Øie gjenvalgt for 1 år

 

Redaktør hjemmeside : Dan Alfred Vindheim gjenvalgt for 1 år
Vara:   Aud Sørvaag gjenvalgt for 1 år

 

Arrangementskomite: Marit Heggen ny valg for 1 år
John Ivar Heggen ny valg for 1 år
Erlend Nordli ny valg for 1 år

 

Valgkomite: Gunnveig Sollid Skilbrei, Haldor Skarbø og Kjetil Romestrand
Valgkomiteen   er valgt for 1 år.

 

Samtlige kandidater er blitt forespurt og sagt seg villige til de enkelte vervene.

Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Klikk på navnet som har en blå strek under navnet, da vises bilde av personen.    (  X = Lukk )


Telefon og mail:

Klikk på mail adressen som er blå for å sende mail til ønsket  Navn / mail adresse.


Postadresse og bankgiro:

Inge Westad,   Raudesteinvegen 2,    6055   Godøya.

Bankgiro til foreningen er:   3900  34  75895