Styret i Ålesund 2021.

Oversikt over hvem som sitter i styret for Telepensjonistene Ålesund 2021.

Etter valget har styret følgende sammensetning:

 

Styreleder: Inge Westad Ikke på valg
Nestleder: Anne Grete Honningsvåg Ny valgt for 2 år
Kasserer: Hans A. Berg Ikke på valg
Sekretær: Arnhild Løndal Gjenvalgt for 1 år
Styremedlem: Bjørg Sighaug Ny valgt for 1 år

 

Varamedlemmer:
1. vara: Gerd Waage Gjenvalgt for 1 år
2. vara:

 

Revisor: Laila Wik Romestrand Gjenvalgt for 1 år
Vara: Solveig Løwensprung Gjenvalgt for 1 år

 

Turkomite: Gerd Waage Gjenvalgt for 1 år
Gunnveig Sollid Skilbrei Ny valgt for 1 år

 

Redaktør hjemmeside: Dan Alfred Vindheim Gjenvalgt for 1 år
Vara: Aud Sørvaag Gjenvalgt for 1 år

 

Arrangementskomite: Ingrid Dyrli Øie Ny valgt for 1 år
Solveig Kalvø Ny valgt for 1 år
Margrethe Løken Ny valgt for 1 år

 

Valgkomite: Representant fra styre
Haldor Skarbø Valgkomiteen er valgt for 1 år.
Kjetil Romestrand

Samtlige kandidater er blitt forespurt og sagt seg villige til de enkelte vervene.

Klikk på navnet som har en blå strek under navnet, da vises bilde av personen.    (  X = Lukk )


Telefon og mail:


Postadresse, bankgiro og Vipps:

Inge Westad,   Raudesteinvegen 2,    6055   Godøya.

Bankgiro til foreningen er:   3900  34  75895

Vipps til foreningen er:   669676