Styret i Ålesund 2022

Styret for Telepensjonistene Ålesund 2022.

Etter valget har styret følgende sammensetning:

 

    Styreleder: Inge Westad Gjenvalgt for 2 år
    Nestleder/sek: Anne Grete Honningsvåg Ikke på valg
    Kasserer: Hans A. Berg Gjenvalgt for 2 år
    Styremedlem: Bjørg Sighaug Ikke på valg
Varamedlemmer:
1. vara: Gerd Waage Gjenvalgt for 1 år
2. vara: Arnhild Løndal Ny valgt for 1 år

 

Revisor: Laila Wik Romestrand Gjenvalgt for 1 år
Vara: Solveig Løwensprung Gjenvalgt for 1 år

 

Turkomite: Gerd Waage Gjenvalgt for 1 år
Gunnveig Sollid Skilbrei Gjenvalgt for 1 år

 

Redaktør hjemmeside: Dan Alfred Vindheim Gjenvalgt for 1 år
Vara: Laila Wik Romestrand Ny valgt for 1 år

 

Arrangementskomite: Ingrid Dyrli Øie Gjenvalgt for 1 år
Solveig Kalvø Gjenvalgt for 1 år
Margrethe Løken Gjenvalgt for 1 år

 

Valgkomite: Haldor Skarbø
Kjetil Romestrand
Valgkomiteen er valgt for 1 år.

Samtlige kandidater er blitt forespurt og sagt seg villige til de enkelte vervene.


Telefon og mail til styremedlemmer:


Postadresse til styreleder:

Inge Westad,

Raudesteinvegen 2,

6055   Godøya.

Bankgiro til foreningen:   3900  34  75895

Vipps:   669676