Styret i Ålesund

Styret i Ålesund

Oversikt over hvem som sitter i styret for Telepensjonistene Ålesund 2019

Fra venstre:  Gunnveig  S. Skilbrei,   Inge Westad,   Inge Paul Kleppe,   Solveig Løwensprung,   Arnhild Løndal

 

Vis:

Se styrets sammensetning

 

Telefon og mail