Styret i Molde Telepensjonistforening i 2023

Styret i Molde Telepensjonistforening i 2023

Her finner du en oversikt over de som sitter i Styret i 2023 + varamedlemmer, revisor og kaffekomité.

 

Leder Knut Fuglseth 1 år 2023
Nestleder og dataansvarlig Liv Karin Lange 2 år 2022-2023 ikke på valg
Kasserer Per Otto Helseth 2 år 2023-2024
Sekretær Magnhild Grydeland 2 år 2022-2023 ikke på valg
Styremedlem Alf Nogva 2 år 2022-2023 ikke på valg
Varamedlem Rolf Eidsæter 2 år 2023-2024
Varamedlem Audbjørg Endresplass 2 år 2023-2024
Revisor Inger Johansen 1 år 2023
Kaffekomité Marcel Charbellet 2 år 2022-2023 ikke på valg
Malene Sylte 2 år 2022-2023 ikke på valg

 

Mobil og e-post til de som sitter i styret i 2023