Styret i Molde Telepensjonistforening 2018

Nytt styre for 2018

Valg 2018
Valgkomitéens leder, Gerd Mauseth, refererte til valgkomitéens innstilling, og alle valg ble foretatt ved aklamasjon etterhvert som navnene ble lest opp. Valget ga følgende resultat:

Leder Kåre Robert Eriksen 1 år (2018)
Nestleder og dataansvarlig Liv Karin Lange 1 år (2018)
Kasserer Audbjørg Endresplass Ikke på valg (2017-2018)
Sekretær Ildri Huseby 1 år (2018)
Styremedlem Liv Synnøve Pedersen Ikke på valg (2017-2018)
Styremedlem Edna Øverland 2 år (2018-2019)
Vara Knut Fuglseth 1 år (2018)
 

 

Revisor Erling Sporsem 1 år (2018)
Kaffekomité Marcell Charbellet 1 år (2018)
Malene Sylte 1 år (2018)
 Vara: Oddvar Johansen
 

 

Valgkomité Gerd Mauseth
Ildri Huseby 1 år