Styret i møte med lokalgruppen på Stord 27.09.22

Styret i møte med lokalgruppen på Stord 27.09.22

5 styremedlemmer fra Bergen møtte 13 medlemmer fra lokallaget på Stord i Hagerupshuset,

 

Ann-Mari Nilsen ønsket alle velkommen.

Hun ga uttrykk for at medlemmer på Stord ønsker å delta på medlemsmøter i Bergen. Pga. rutetidene til Bergen, ville Stordmedlemmene være noe forsinket til møtet.

Det var også ønske om å delta på Bergen sine arrangement, som besøket hos Media Bergen. Ulf Rathe orienterte om dette besøket. Pga. begrenset antall deltakere, er det nå kun mulig å sette seg på venteliste. Det gjøres ved å kontakte Tore Haugland.  (se egen artikkel om dette HER)

Ulf hadde der etter en presentasjonsrunde av de fremmøtte styremedlemmene.:

Ulf Rathe (leder), Ove Midttun (sekretær), Ernst Sunde (styremedlem/ansvarlig for hjemmesiden), Jorunn Scheie (styremedlem/ leder Reise og Arrangements komiteen) og Helene Hertzberg Ask (varamedlem)

Lokalavdelingen ble oppfordret til å bidra med stoff til hjemmesiden vår og også til medlemsbladet Telepensjonisten.

Ann-Mari oppfordret så Åshild Bjelland Kalleklev til å fortelle litt om Eventyrskogen sin:

Eventyrskogen (påbegynt i 1996) startet med at en nisse ble satt ned ved en rot. Den ble seinere byttet ut med stadig nye eventyrfigurer. Dette ble etter hvert så populært at hun i 2010 fikk Stord kommunes Eldsjelpris. Og senere også Kulturpris. Og til slutt også invitasjon til Slottet, i lag med andre Ildsjeler fra hele landet. Og jammen holdt hun også tale for de kongelige og øvrig forsamling.

Du finner flere bilder fra Eventyrskogen HER

Ellers så hadde deltakerne mange morsomme fortellinger om opplevelser i Televerket.

Ann-Mari inviterte deretter alle til bords, hvor den hyggelige praten fortsatte.