Styret i møte med lokalgruppen på Voss 01.11.23

Styret i møte med lokalgruppen på Voss 01.11.23

Den 1. november inviterte styret i Telepensjonistane til det årlege møte med avdelingen på Voss!

Møtet vart halde i Seckmanstuene på Fleischer!

Nestleiar Kjellaug Gjerstad Norheim ynskte velkomen, og presenterte dei av styret som var møtt, Ove Midttun, Einar Kvåle og Idar Bruvik!

I tillegg møtte Leif Himle, leiar i valnemnda og leiar i Velferdsambandet!

 

Ove gav eit fint referat frå Landsmøtet i Telepensjonistane i vår, og elles ting som Landsforeningen jobbar med!

Kjellaug orienterte om kva Turnemnda jobbar med!

Vossingane var ikkje så interessert i utenlandsturar.

Elles hadde Idar, Einar litt historiar, og Leif gav ei orientering om Veldferdssambandet og valnemnda!

Vossingane er fornøgde med det som skjer på Voss, men sette stor pris på kontakten med styret.