Styret i Telepensjonistene 2018 – 2019:

Årsmøte i Bergen og Hordaland ble avholdt 13. februar 2018. For informasjon om det nye styret og andre kontaktpersoner, se nedenfor. På bildet vises øverst fra venstre: Gunnar Larsen, Idar Hestdal, Egil Palmesen, Ulf Rathe og Bjarne Ulvang. Nederst fra venstre: Inger Johanne Klementsen, Inger Asheim Vaagenes og Berit Nesse. Ingunn Oddekalv Brattåker var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Protokoll årsmøte 2018

 

Styre og utvalg 2018
Navn Verv Mailadresse Telefonnummer
Styret
Ulf Rathe Leder urathe@online.no 900 14 520
Inger Johanne Klementsen Nestleder iklem@online.no 917 92 655
Bjarne Ulvang Kasserer audnulva@online.no 416 12 005
Inger Asheim Vaagenes Sekretær in-v@online.no 958 06 852
Gunnar Larsen Styremedlem gunnarla@online.no 951 71 834
Idar Hestdal Styremedlem idarhest@online.no 482 44 412
Egil Palmesen Styremedlem e-palmes@online.no 911 85 300
Berit Nesse Varamedlem gunn-lar@online.no 916 80 650
Ingunn Oddekalv Brattåker Varamedlem iodd@online.no 959 17 091
Kontakpersoner lokale grupper
Voss: Kjellaug Gjerstad Norheim kjellaug.norheim@online.no 918 53 323
Norheimsund:
Kari Laupsa-Borge og kalau@online.no 907 45 011
Rigmor Furnes Lunde rigmor.lunde@gmail.com 950 53 046
Stord: Astrid Himle odd-himl@online.no 993 59 696
Andre verv/komiteer
Tur/arrangementskomite
Gunnar Larsen gunnarla@online.no 951 71 834
Hans Fredrik Lien
Atle Nygaard
Kari Strand Ivarsflaten
Treffmøtekomite
Berit Elvøy beri-e@online.no 480 34 720
Bjørg Oppedal Fraas
Ingunn Rutle
Solfrid Oppedal
 
Valgkomite
Kari Andreassen
Leif Himle
Aud Sandvik
Aud Monsen (vara)