Styret i Trondheim

Styret i Trondheim Mail: tdpensj@gmail.com

Leder: Marie Aashagen

Nestleder: Leif Roger Simonsen

Sekretær Tone Okkenhaug

Kasserer: Jan Ross

Styremedlem: Fridtjof Holthe

Vararep: Kjell Erik Fagervoll

 

 

Funksjon Navn Telefon Mail
Leder Marie Aashagen 971 29 908 aashage@online.no
Nestleder Leif Roger Simonsen 900 23 500 lrosimon@online.no
Sekretær Tone Okkenhaug 900 21 012 tone@online.no
Kasserer Jan Ross 468 59 484 oddl-ro@online.no
Styremedlem Fridtjof Holthe 905 34 903 frid-hol@online.no
Vararep. Kjell Erik Fagervoll 905 52 158 kjellerik.fagervoll@online.no
Vararep. Kirsten Reitan 917 19 300 kir-re@online.no