Styret innkaller herved til årsmøte onsdag 31.januar 2018, kl.11.00

Styret innkaller herved til årsmøte onsdag 31.januar 2018, kl.11.00 Møtet holdes på Lande Bosenter.

Åpning ved leder Johan Westgaard

Valg av: Møteleder, Referent og Tellekomite

Dagsorden:

1. Beretning – Leses opp på årsmøtet

2. Regnskap – Revidert regnskap deles ut og gjennomgås på møtet

3. Innkomne forslag

4. Budsjett 2018

5. Vedtekter for lokalforeningen

6. Møteprogram 2018

7. Kjøkkentjeneste 2018

8. Valg

Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Det blir god bevertning og vanlig loddsalg.

Vi håper mange medlemmer har anledning til å komme og ønsker alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret v/ Mai-Britt Løken (sign) Klavestadhaugen  4.januar 2018