Styret Kristiansund for 2023-24

Styret Kristiansund for 2023-24

Valgt på årsmøte januar 2023

 Leder: Kirsten Kanck Lorentzen 2 år   (Gjenvalg)

Sekretær og webansvarlig: Steinar Eliassen 2 år (Ikke på valg

Kasserer: Arne Gaarder 2 år (Gjenvalg)

Styremedlem 1: Ole Nordli 2 år (Ikke på valg).

Styremedlem 2: Wenche Morch Olsen 2 år (ikke på valg)

Vara styre: Odd Lysø 1 år (gjenvalg)

Vara styre: Åse Juul Hansen 1 år (gjenvalg)

Styret konstituerer seg på første møte i februar