Styret og komiteer 2020

Her finner du navn og kontaktinformasjon på avdelingens styremedlemmer.

Styret i Harstad og omegn telepensjonistforening:
Leder:  Elisabeth Markussen, Utsikten 18, 9406 Harstad.
Telefon: 95 77 01 28.
E-mail:  tullemor1935@gmail.com

Nestleder: Janne Bergland, Gen. Fleischersgt. 32 B, 9405 Harstad
Telefon: 91 16 60 09
E-mail:  j-o-be@online.no

Sekretær: Gerd Holand, Skrubbhågvn. 3 D, 9404 Harstad
Telefon: 91 14 03 36.
E-mail:  geholand@online.no

Kasserer: Hanna Johansen, Havnepromenaden 24, 9405 Harstad.
Telefon: 97 10 06 08
E-mail:  herulfjoh@gmail.com

Styremedl.: Inga Heill, Skrubbhågvn. 3 A, 9404 Harstad.
Telefon: 48 12 78 30.
E-mail:  inga.heill@hotmail.com

Styremedl.: Ann-Elise Woll, Holstneset 16, 9404 Harstad
Telefon: 90 87 65 64
E-mail: ann-eliw@online.no

Varamedl.: Inger Lund, Fruhallaren 22, 9409 Harstad
Telefon: 416 05 990
E-mail: lund_inger@hotmail.com


Andre verv/komiteer:

Revisorer: 
Ragnhild Offerdal
Inga Heill

Valgkomite:
Asbjørg Bergstad 97 56 31 97
Randi Aronsen 94 34 85 83
En fra styret