Styret og komiteer 2023

Her finner du navn og kontaktinformasjon på avdelingens styremedlemmer.

Styret i Harstad og omegn telepensjonistforening:

Leder:  Janne Bergland, Gen. Fleischersgt. 32B, 9405 Harstad
Telefon: 91 16 60 09
E-mail:  j-o-be@online.no

Nestleder: Helge Nilssen, Bjønnshågen 47, 9445  Tovik
Telefon: 91 31 53 13
E-mail: nilssenhelge@gmail.com

Sekretær: Harriet Karlsen, Hamneset 200, 9404 Harstad
Telefon: 90 54 35 10
E-mail: har-okar@online.no

Kasserer: Atle Andersen, Bufjellvegen 4C, 8410 Lødingen
Telefon: 90 04 44 05
E-mail: atdanan@online.no

Styremedl.: Ann-Elise Woll, Holstneset 16, 9404 Harstad
Telefon: 90 87 65 64
E-mail: ann-eliw@online.no

Varamedl.: Inger Lund, Fruhallaren 22, 9409 Harstad
Telefon: 416 05 990
E-mail: lund_inger@hotmail.com


Andre verv/komiteer:

Revisorer: 
Ragnhild Offerdal
Roar Haugen

Valgkomite:
Asbjørg Bergstad 97 56 31 97
Astrid Simonsen 95 94 24 47
En fra styret