Styret Østfold

Styremedlemmer 2020/2021

Leder:                   Leif Jørgensen ikke på valg
Nestleder:            Øystein Heie 2 år ny
Kasserer:              Liv Kari Pettersen Gjenvalg 1.år
Sekretær:             Mai Britt Løken Gjenvalg 1.år
Styremedlem:     Solfrid Vogsted ikke på valg
Styremedlem:     Arild Bodahl ikke på valg
Varamedlem:      Kari Johansen gjenvalg
Varamedlem:      Kåre Haug ny

Varamedlemmer valgt for 1 år