TELEFONGEN FRA EN SVUNNEN TID 1981

Her kommer 7 årgang av Telefongen som var husorgan for Stavanger Teleområde. De vedlagte utgaver er fra 1981. Jeg gjør oppmerksom på at nr.2 B er en graf som uteble i nr.2 A. Dette er side 20 av nr.2 A. God fornøyelse.

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1981 Årg.7 nr.1

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1981 Årg.7 nr.2A

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1981 Årg.7 nr.2B

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1981 Årg.7 nr.3

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1981 Årg.7 nr.4