TELEFONGEN FRA SVUNNEN TID 1977

Her kommer 3dje årgang av Telefongen som ble utgitt i 1977. Beklager at jeg ikke fikk lagt dem ut tidligere i måneden. God fornøyelse.

telefongen-husorgan-for-stavanger-teleomrade-1977-arg-3-nr-1

telefongen-husorgan-for-stavanger-teleomrade-1977-arg-3-nr-2

telefongen-husorgan-for-stavanger-teleomrade-1977-arg-3-nr-3

telefongen-husorgan-for-stavanger-teleomrade-1977-arg-3-nr-4