Telefongen fra svunnen tid 1984

Det har vert stopp i presentasjonen av husorganet «Telefongen» til Stavanger Teleområde etter årgang 9 som var for året 1983. Jeg fortsetter med å legge inn årgangen 10 som er fra 1984. De resterende årganger frem til 1992 som var siste årgang, vil bli lagt ut med jevne mellomrom fremover. God fornøyelse.

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1984 Årg.10 nr.1 og 2

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1984 Årg.10 nr.3

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1984 Årg.10 nr.4

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1984 Årg.10 nr.5

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1984 Årg.10 nr.6