Telefongen fra svunnen tid 1985

Jeg fortsetter å legge ut husorganet til Stavanger Teleområde. Nå har jeg kommet til årgangen 1985. Denne årgangen består av 6 nummer. Husk at de blir lagret under "Historie Stavanger" etter vert som jeg publiserer dem. God fornøyelse.

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1985 Årg.11 nr.1

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1985 Årg.11 nr.2

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1985 Årg.11 nr.3

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1985 Årg.11 nr.4

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1985 Årg.11 nr.5

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1985 Årg.11 nr.6