Telenor Pensjonskasse

Telenor Pensjonskasse har telefon 81 07 70 00.  E-postadressen er pensjonskasse@telenor.com.

Ønsker du å sende brev, er postadressen Postboks 800, 1331 Fornebu

Telenor Pensjonskasse har kontor på «Telenortorget» på Fornebu (Snarøyveien 30).

Dersom du ønsker mer informasjon omkring pensjonsordningene i Telenor, kan du klikke her.  Der vil du også finne mer informasjon om Telenor Pensjonskasse.