Telepensjonisten 1974 – 1999

Denne siden inneholder årgangene fra 1974 til og med 1999.

Det første nummeret av Telepensjonisten kom ut desember 1974. De første bladene ble utgitt av Pensjonistforeningen i Oslo. Telepensjonistenes Landsforbund ble stiftet i 1976, og fra og med nr. 2/1976 ble bladet gitt ut av Landsforbundet. (Dessverre mangler nr. 2/1976, så det første nummeret fra Landsforbundet som er tilgjengelig her, er nr. 3/1976.)

Klikk på nummeret i tabellen under for å få opp det bladet du ønsker å se.

1999  1/1999  2/1999  3/1999. 4/1999

1998  1/1998  2/1998  3/1998  4/1998

1997   1/1997  2/1997  3/1997  4/1997

1996  1/1996  2/1996  3/1996  4/1996

1995  1/1995  2/1995  3/1995  4/1995

1994  1/1994  2/1994  3/1994

1993  1/1993  2/1993  3/1993

1992  1/1992  2/1992

1991   1/1991  2/1991  3/1991

1990  1/1990  2/1990  3/1990

1989  1/1989  2/1989

1988  1/1988  2/1988  3/1988

1987  1/1987  2/1987

1986  1/1986  2/1986

1985  1/1985  2-3/1985

1984  1/1984  2/1984  3/1984

1983  1/1983  2/1983  3/1983

1982  1/1982  2/1982  3/1982

1981   1/1981  2/1981  3/1981

1980  1/1980  2/1980  3/1980

1979  1/1979  2/1979  3/1979

1978  1/1978  2/1978  3/1978

1977   1/1977  2/1977  3/1977

1976   1/1976  3/1976

1975  1/1975  2/1975  3/1975

1974  1/1974