Telepensjonisten nr. 2 2021 er klart

Sommernummeret av Telepensjonisten er her

Klikk her hvis du vil lese det siste nummeret av Telepensjonisten, eller gå til Telepensjonisten i menyen.