Telepensjonisten nr. 3 2019

Telepensjonisten nr. 3 2019 er klar for utsending.

Bladet inneholder variert stoff bl.a. om nytt eldreråd i det nye Trøndelag, hvor lederen i Trondheim lokalforening og tidligere sektretær i Telepensjonistenes Landsforbund er medlem, og om det regjeringsoppnevnte rådet som har som mandat å bidra til å spre kunnskap og bevisstgjøring om aldring og være en pådriver for nødvendige endringer. Du kan også lese om feriehjemmet Sandsvik ble kjøpt av et andelslag i Tromsø Telegraf- og Telefonstasjon i 1951 og som ble solgt etter 74 års drift i 2o15, om Soroptimistene i Kristiansund pluss mye annet.

Bladet kan du lese ved å klikke her.