Telepensjonisten nr. 4 2019

Telepensjonisten nr. 4 er snart på vei i posten

Bladet inneholder om vanlig variert stoff fra lokalforeningene, bl.a. om et 60-årjubileum for Telegrafverkets telefonkurs i Trondheim 1959, om en utflukt Vefsn-pensjonistene har arrangert og pensjonistene i Tønsbergs tur til Asker museum. Medlemmer i Bodø/Salten loalforening dro til Helgeland, mens helgelendingene dro til Spania. Også Glåmdal og Sandefjord lokalforeninger har innlegg i bladet.

Willy Eide i Tønsberg minnes barndomsoppleverlser med brev og rikstelefon. Telenor er i ferd med å avvikle de gamle kobberkablene, og Aina Holen og Tove Holen i Glåmdal var på kundebesøk hos en Telenorkunde som kommer til å miste forbindelsen.

Ellers er et artikler om bl.a. tannvern i eldre år og omsorgsteknologi.

I det hele tatt er det mye å lese! Du kan lese bladet ved å velge Telepensjonisten i menyen eller klikke her.