Telepensjonisten nr 4 2021

Her finner du julenummeret av Telepensjonisten. Du finner også en lenke til spørsmålene til ledelsen.

Klikk her for å lese siste nummer av Telepensjonisten.

Hovedoppslaget i bladet handler om regulering av pensjonene fra  Telenor Pensjonskasse og arbeidet med å påvirke denne reguleringen. I tillegg er det mye stoff, bl.a. om

  • vervekampanjen, ny grafisk profil og at vi nå etablerer en egen facebookgruppe for Telepensjonistenes Landsforbund
  • hva som skjedde på årets SAKO-konferanse
  • slektsforskning

og mye mer

Spørsmål til ledelsen i Telenor Norge og Telenor Pensjonskasse
I artikkelen om pensjon fra Telenor pensjonskasse ble det av plasshensyn ikke mulig å inkludere spørsmålene vi sendte til leder av Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, og daglig leder i Telenor pensjonskasse, Kjetil Korshavn. Klikk her for å se spørsmålene.

Rettelser:
Under Småstoff på baksiden ble det skrevet Landsmøte 2022. Det korrekte er lederkonferanse 2022. Redaktøren beklager.

Etter at bladet gikk i trykken er det besluttet å fremskynde avslutningen av vervekampanjen til 25. april 2022. Grunnen er at hovedpremien skal trekkes under lederkonferansen som er planlagt til 26. og 27. april 2022, ikke i mai som opprinnelig planlagt. Vervekampanjen er omtalt på side 2 i bladet.