Tips Telepensjonisten

Har du et forslag til stoff som kan være av interesse for leserne av medlemsbladet, så fyll ut og send inn skjemaet under.

Telepensjonistene driver med så mangt, noen har en spesiell hobby, noen gjør en innsats i en eller annen sammenheng, noen driver med sang, musikk og teater mens andre reiser. Saker av historisk verdi er ofte interessante, men vel så spennende er det som skjer nå.

Tips Telepensjonisten

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Redaktøren forbeholder seg retten til å avgjøre om tipset tas inn i bladet samt redigering og nedkorting av eventuelt ferdig skrevet stoff.