Telepensjonistene bedt om å bistå Telenor

Har du lyst til å delta i et prosjekt for Telenor?

Telepensjonistenes Landsforbund har sendt ut en epost til medlemmene med spørsmål om de er interessert i å delta i et prosjekt for Telenor som går på avvikling av fasttelefon og bredbånd over kobberkablene. Alternativet til fasttelefon over kobberkablene er å levere telefoni over mobilnettet. Dette kan også være et aktuelt alternativ for bredbånd. Dette krever at mobilnettet har tilfredsstillende kapasitet og kvalitet.  I en del tilfeller må man besøke kunden for å vurdere om mobildekningen er bra nok på det aktuelle stedet. De berørte kundene er spredt over hele landet.

Det Telenor spør om, er om noen av våre medlemmer kan besøke aktuelle kunder for å gi informasjon og samtidig sjekke mobildekningen på stedet.

Du kan lese mer om prosjektet som går på moderniseringen av kobbernettet ved å gå klikke her.

Frist for å melde interesse for å delta er satt til 31.10.2019.