Telepensjonistene Drammen avlyser arrangementer

Telepensjonistene Drammen avlyser arrangementer

Medlemsmøter i mars og april er avlyst. Planlegging av sommerturen er også stanset.

Vi følger de rådene som sentrale og kommunale myndigheter gir.

Våre medlemmer er i risikogruppen og vi ønsker ikke å utsette dem for den faren som viruset kan gi.

Vi ser frem til å treffes igjen når myndighetene kan melde at pandemien er over.