Telepensjonistene Drammen. Styret 2020 – 2021

Etter årsmøte 29. januar 2020 består styret av
Leder Henning Torsby henningtorsby@gmail.com 911 40 761
Nestleder Inger Brauer ielibrau@online.no 916 27 676
Sekretær Eli Nilsen elinilsen@getmail.no 959 43 740
Kasserer Torgeir Johnsen torgejoh@getmail.no 971 70 126
Styremedlem og Hjelpekasserer Unni Vesthaug vesthaug@hotmail.com 908 22 228
Styremedlem Bjørg Fjeld-Olsen bjorg.fjeldolsen@gmail.com 905 56 380
Varamedlem Vidar Karlberg 924 67 698