Telepensjonistene Drammen. Styret 2021 – 2022

P.g.a. Koronasituasjonen ble årsmøte 2021 gjennomført uten fysisk møte eller nettmøte. Årsmøtepapirer ble sendt ut på e-post til de medlemmer som har det, og de øvrige mottok den gjennom normal postforsendelse.

Etter årsmøte 26. januar 2022 består styret av
Leder Henning Torsby henningtorsby@gmail.com 911 40 761
Nestleder Inger Brauer ielibrau@online.no 916 27 676
Sekretær Eli Nilsen elinilsen@wemail.no 959 43 740
Kasserer Aud Kleiven audkleiven@outlook.com 917 51 141
Styremedlem og Hjelpekasserer Unni Vesthaug vesthaug@hotmail.com 908 22 228
Styremedlem Bjørg Fjeld-Olsen bjorg.fjeldolsen@gmail.com 905 56 380
Varamedlem Odd Lid oddlid@online.no 950 22 169