Telepensjonistene Drammen. Styret 2022 – 2023

P.g.a. Koronasituasjonen ble årsmøte 2022 gjennomført uten fysisk møte eller nettmøte. Årsmøtepapirer ble sendt ut på e-post til de medlemmer som har det, og de øvrige mottok årsmøtepapirene gjennom normal postforsendelse. Ingen kommentarer ble mottatt innen fristen 10. februar 2022. Styrebehandlet 12. februar 2022.

Etter årsmøte 12. februar 2022 består styret av
Leder Henning Torsby henningtorsby@gmail.com 911 40 761
Nestleder Inger Brauer ielibrau@online.no 916 27 676
Sekretær Eli Nilsen elinilsen@wemail.no 959 43 740
Kasserer Aud Kleiven audkleiven@outlook.com 917 51 141
Styremedlem og Hjelpekasserer Unni Vesthaug vesthaug@hotmail.com 908 22 228
Styremedlem Bjørg Fjeld-Olsen bjorg.fjeldolsen@gmail.com 905 56 380
Varamedlem Arve Kristiansen arve.kristiansen10@gmail.com 901 29 417