Telepensjonistene i Drammen. Vårt første medlemsmøte i nytt lokale.

Telepensjonistene i Drammen. Vårt første medlemsmøte i nytt lokale.

25 medlemmer er til stedet på det første møte etter sommerferien.

Leder Henning Torsby ønsket alle velkommen til dette første møte over sommerferien og ikke minst til at vi nå vil være i nye lokaler. Vi ble ønsket velkommen av fint pyntet inngangslokale. Det var virkelig trivelig.

Dette lokalet er noe mindre enn Album kafe var. Slik det er nå, kan det enda dekkes til noen flere, så vi kommer nok til å ha plass alle som kommer. Og det bekrefte Restauratøren. Ved julebord og årsmøte, vil vi leie det større møterommet.

 

Leder gav en kort orientering fra Landsmøte 9. – 10. mai.

Det ble gitt en orientering om

·         det nye landsstyre med varamedlemmer, valgkomiteen og valgte revisorer

·         medlemsutviklingen, som dessverre er fallende

·         Pensjonistforbundets innlegg på Landsmøte hvor de bl.a. har et sterkt ønske om å samle alle pensjonistene i et forbund. Da vil de ha større tyngde i forhold til myndighetene. Forhandlingsretten, som vi har mistet, er et viktig mål å få tilbake igjen

·         Det er inngått avtale med Telenor om fortsatt støtte frem til og med 2018, på samme nivå som de siste årene

·         Forbundet har god kontroll økonomien

·         Telemuseet er reddet. Det blir bevilget midler til fortsatt drift. Telemuseet og Teknisk museum er 2 stiftelser, som nå blir slått sammen. En slik sammenslåing skal sikre fortsatt drift.

·         Telemuseet har egen hjemmeside. Her er det mye interessent å se og å lese.

·         Årets høstbrev til medlemmene ble lest opp.  Neste møte er 25. oktober hvor Lise Nilsen kommer og viser frem høstens moter.

  • Onsdag 29. november kommer Jo Sellæg og holder foredrag.
  • Årets julelunsj er tirsdag 5. desember kl. 1300.

Det ble servert flotte karbonader som smakte godt og deretter rullekake og kaffe. Det var mulig å kjøpe mineralvann, men det salget gikk nok dårlig.

 

 

 

 

 

 

Som vanlig ble det utlodding og mange fine gevinster som gav glade og fornøyde vinnere.

 

 

 

 

 

 

Det var hyggelig å registrere at selv om trekningen av avsluttet, fortsatte praten ved bordene.

 

 

Så vi kan si at dette har vært et hyggelig møte i trivelige lokaler med god mat.

Leder takket for møtet og ønsket alle vel hjem og ikke minst at alle kommer på neste møte.

 

 

 

Her er hjelpekasserens pengeveske. Det er nok mange av oss som kjenner igjen denne fra svunnende dager.