Telepensjonistenes Landsforbund forening Oslo legges ned.

Osloforeningen har vedtatt å avvikle virksomheten. De medlemmene i Osloforeningen som ønsker å fortsette som medlemmer i Telepensjonistens Landsforbund, blir overført til Fornebuforeningen.

Telepensjonistenes forening Oslo vedtok på et ekstraordinært årsmøte 30. januar 2024 at foreningen legges ned. Årsaken er at det ikke er mulig å finne kandidater lenger som er villig til å påta seg verv.

Forslaget ble fremsatt og behandlet etter lokale vedtekter § 9.

Avstemmingen var enstemmig og formell nedleggelse vil være 1. mars 2024.

Kapitalbeholdning følger medlemmene over i ny forening evt. til forbundet sentralt slik det kommer frem av vedtektene.

De medlemmene som ønsker å fortsette som medlemmer av Telepensjonistenes Landsforbund overføres Fornebuforeningen. De som ikke ønsker overføring, eventuelt ønsker å bli overført til annen lokalforening, gi må beskjed innen utgangen av februar 2024.

Osloforeningen ble stiftet i 1957 og er den eldste lokalforeningen for pensjonister i Televerket/Telenor, pr. 01.01.2024 var det 132 medlemmer.

Landsstyret gir honnør til Osloforeningen for den innsats foreningen har gjort for etableringen av Telepensjonistenes Landsforbund og beklager at foreningen ikke fant grunnlag for å fortsette.