Telepensjonistforeninga Molde

Informasjon

 

På årsmøtet 28. januar 2013 ble følgende personer valgt til styre og verv:

Leder: Audbjørg Endresplass, Tostenbakken 30, 6416 Molde, tlf. 905 52 314

Nestleder: Sigrid Jordhøy, Frænavn. 47, 6415 Molde, tlf. 71 25 33 13

Kasserer/dataansv.: Kåre R. Eriksen, Breiløkvn. 41, 6409 Molde, tlf. 916 43 113, kar-e@online.no

Sekretær: Judith Kleppen, Strandgt. 12, 6415 Molde, tlf. 71 25 25 15

Styremedl.: Edna Øverland, Øverlandsv. 27B, 6416 Molde, tlf. 71 25 37 36

»             Liv Synnøve Pedersen, Bjørsetalleen 27A, 6411 Molde, tlf. 71 25 37 73

Vara til styret: Hermann Fjærvoll

Revisor: Erling Sporsem

Kaffekomitè: Åse Gjerstad og Petra Talseth, med vara Rita Flakne

Valgkomitè: Anne Marie Sylte og Annbjørg Megard

Utdrag fra Årsberetninga 2012:

Medlemstallet pr. 31.12.12 var 72. Også dette året gikk 2 av våre mangeårige medlemmer bor. 2 nye medlemmer kom til.

Vi har hatt 7 medlemsmøter inkludert advent/julemøte, 7 styremøter og 1 dagstur. Gjennomsnittlig frammøte på medlemsmøtene var 26, 2 færre enn i 2011.

Medlemsmøtene avholdes på Eldres Kultursenter i Molde sentrum, hvor også de fleste styremøtene holdes.

Sommerturene ble avviklet 25. juni og fikk til kalksteinsgruvene på Nås, Eide kommune. Se eget oppslag i Nettavisen.

Også i 2012 har vi hatt besøk av forskjellige kåsører, som lokal forfatter Alf A. Sæther, fra Røde Kors Hjelpekorps med bl.a. demonstrasjon av hjertekompresjon, Terje Thingvold fra Romsdalsmusèet som fortalte om maleren Kurt Schwitters, m.m.

Møtene starter kl 1700 og varer vanligvis til ca 1930. Fast innslag er kaffe og kaker, kakene kjøper vi fra en vernet  bedrift, «Enensenteret». Og så har vi utlodning, gevinstene er det medlemmene som sørger for.

————————————————————————————————————————