Temamøte om arv i Tante Emmas Hus

I regi av Fellesutvalget for pensjonistforeninger i Stavanger ble det avholdt et temamøte om arv i Tante Emmas Hus 3.10.2019. Advokat Fredrik Undheim, TP Advokatfirma orienterte om den nye arveloven under tittelen ARV - Nytt og nyttig

ARV – nytt og nyttig På foranstående link finner du referat fra ovennevnte møte, med de viktigste punktene av det som kommer i den nye arveloven, som er vedtatt men ikke satt i kraft.