Tillitsvalgt

Hefte med veiledning for tillitsvalgt i telepensjonistene Telemark

Det er laget et hefte med informasjon og veiledning for tillitsvalgte i telepensjonistene Telemark. Heftet er lagret i pdf format og kan hentes ved å klikke på lenken nedenfor:

Tel-hefte tillitsverv nov 2015