Krokomiteen 2022-2024

På kromøtene møtes medlemmer for å prate sammen og spise lunjs

FOR-Krokom karKrokomiteen arrangerer kromøter ca en gang i måneden i løpet av høsten og våren. Det er selvbetjening av brød, smør og pålegg levert fra kantinen. Komiteen dekker bordene og koker kaffe. Betaling er kr 50 som skjer ved frammøtet. Det har vært et problem at enkelte påmeldte har uteblitt uten å gi beskjed. Ettersom mat er bestilt til antall påmeldte har dette økonomiske konsekvenser. På inngangsbilletten gjennomføres et lite vinlotteri. Alle som ønsker å delta på Kromøte må melde seg på til epostadresse telep-se@online.no minst 4 arbeidsdager før møtet

 

 

 

 

Leder Ingeborg Skjønhaug                         im.skjonhaug@gmail.com          958 60 347

Medlem Inger Aalsaunet                             inger.aalsaunet@yahoo.no         915 715 19

Medlem  Mary Skaug                                    mastandn@online.no                  951 44 051