Turkomiteen 2020/2021/2022

Turkomiteen arrangerer turer til utlandet og dagsturer innenlands i samarbeid med profesjonelle reisearrangører.

FOR-turkom kar

Deltakerne på turene har gitt gode tilbakemeldinger på valg av reisemål og operatørenes gjennomføring

Leder Anstein Furu: anstein.furu@gmail.com,                        telefon: 917 95 954

Medlem Torild Brynildsen:       tori-br@online.no                      telefon: 907 30323

Medlem Toril Synnøve Kojan   torilkojan@gmail.com            telefon 408 56010

 

Retningslinjer for turdeltakelse

Turkomiteen arrangerer turer primært for Fornebuforeningen, men medlemmer av andre lokalforeninger kan delta etter følgende retningslinjer:

a) Medlemmer av Fornebuforeningen m/en ledsager
b) Medlemmer av EVRY og andre telepensjonistforeninger m/en ledsager
c) Andre ledsagere.

Deltakere under a) har førsterett til turen de to første ukene etter turkunngjøring. Deretter åpnes for øvrige deltakere dersom ledige plasser. Da blir alle senere påmeldinger (under a, b, c) prioritert etter påmeldingstidspunkt.