Arrangementskomiteen 2018-2019

Arrangementskomiteen sørger for tilrettelegging av medlemsmøtene i M10. De ordner bl.a med oppsetting av bord, dekker på og bestiller mat.

for-arrang-kom-kar-besk-2

Leder     Sigrid Talleraas                                   sigrid.talleraas@hotmail.com           900 19 970

Medlem Terje Irgens Karlsen                           irkarlse@online.no                            918 32 743

Medlem Liv Reppen                                           l-reppen@online.no                          908 56 029

Medlem Toril Bjørndal Haug                             toril.bjorndal.haug@online.no       900 87 724

Medlem Bjørg Aspmo                                        bjorgas2013@gmail.com                   482 15 740

Medlem Kjellaug L. Navrud                               kje-navr@online.no                           916 07 339