Arrangementskomiteen 2020/2021/2022

Arrangementskomiteen sørger for tilrettelegging av medlemsmøtene i M10. De ordner bl.a med oppsetting av bord, dekker på og bestiller mat.

Leder     Sigrid Talleraas                             sigrid.talleraas@hotmail.com           900 19 970

Medlem Ole Magnus Melsom                   melsomolemagnus@gmail.com        907  42 511

Medlem Liv Reppen                                     l-reppen@online.no                          908 56 029

Medlem Toril Bjørndal Haug                     toril.bjorndal.haug@online.no       900 87 724

Medlem Karin Linea Ruderaas                  karin.linea@hotmail.com                 900 39 454

Medlem Eirik Blixrud                                   bliksrud@online.no                          900 46 636