Arrangementskomiteen 2022 – 2024

Arrangementskomiteen sørger for tilrettelegging av medlemsmøtene i M10. De ordner bl.a med oppsetting av bord, dekker på bordene, og bestiller mat.

Leder  Karin Linea Ruderaas                    karin.linea@hotmail.com                  900 39 454

Medlem Ole Magnus Melsom                   melsomolemagnus@gmail.com        907  42 511

Medlem Kjerstin Jensen                            kjerstin.jensen5@gmail.com              905 84 701

Medlem  Karin Lucy Dahl                           karinlucy.dahl@gmail.com               957 74 988

Medlem Kirsten Kayiambakis                    kayiambakis@gmail.com                  905 36 191

Medlem Jan Ivar Hansen                           janivhan@online.no                            911 96 775