Arrangementskomiteen 2020/2021/2022

Arrangementskomiteen sørger for tilrettelegging av medlemsmøtene i M10. De ordner bl.a med oppsetting av bord, dekker på og bestiller mat.

Leder     Sigrid Talleraas                             sigrid.talleraas@hotmail.com           900 19 970

Medlem Ole Magnus Melsom                   melsomolemagnus@gmail.com        907  42 511

Medlem Toril Bjørndal Haug                    toril.bjorndal.haug@online.no         900 87 724

Medlem  Karin Lucy Dahl                           karinlucy.dahl@gmail.com               957 74 988

Medlem Karin Linea Ruderaas                  karin.linea@hotmail.com                 900 39 454

Medlem Jan Ivar Hansen                           janivhan@online.no                            911 96 7