TP Bodø/Salten, medlemsmøte 3. november 2022

Medlemsmøte med 41 deltakere.

Foreningens leder Thomas Petter Myhre ønsket velkommen til kjente og noen nye ansikter.
Med sin lune humor og gode formuleringer ledet han forsamlingen gjennom dagens program.

Informasjon fra styrets arbeid, litt om økonomisk status, og at styret fortsatt etterlyser folk til ny reisekomité.

– Økonomien i foreningen er god men pga generell prisøkning vurderer styret  å legge frem forslag  om en økning av medlemskontingenten på  kommende årsmøte.
– Årets julebord blir som vanlig på Folkets Hus.
– På grunn av koronaepidemien  ble  feiringen av 40-års jubileum for Tp Bodø/Salten utsatt. Nå er imidlertid styret igang med forberedelser til forsinket jubileumsfeiring. Tidspunkt er satt til 27. april 2023. Lokaler på  Nordland Kultursenter er bestilt. Styret arbeider med program.  Invitasjon vil komme senere.

Thomas informerte videre om saker fra eldrerådet, blant annet omorganisering av eldretjenester og dårlig bussruteopplegg i Bodø .  Han utfordret medlemsmøtet til å komme med forslag til forbedringer i bussruteopplegget og parkeringsproblemene i Bodø by. Og forslagene kom på løpende bånd.
– Fjerne parkeringsavgift etter kl. 1600 på hverdager, slik det var tidligere.
– Få tilbake bussruten med stopp i Fredensborgveien-krysset mot alle boligblokkene i Hammarn .
– Få tilbake bussruten Tjeldberget-City Nord.

Som et av få medlemsmøter var dette et uten gjesteforeleser. Til gjengjeld ble det vist en film fra Hamarøy.
I 1998 laget Helge Haukeland og Leif-Erik Michaelsen filmen «Sigfred og Ragnar og dei sju strauman». Filmen vant flere internasjonale priser for sin skildring av de to gamle mennene, Sigfred og Ragnar, og deres forhold til naturen.  Programmet var noe av det siste som «stemmen fra nord», NRK-veteranen Leif-Erik Michaelsen, var med på.

For de som ikke deltok på medlemsmøtet har vi lagt ved link til programmet som tidligere ble vist på NRK.

Så ble det en god pause med de tre K’er –  Kaffe, karbonade og kake.
Loddsalg med god oppslutning og fornøyde vinnere.
Thomas ønsket alle vel hjem !

Klikk for å se denne glade forsamlingen i større bilde

Og her kan du se filmen…