Fra årsmøtet i Tele&Dataforbundet avd. Salten 1993

bod-huskerdu-TeleogData-1993
Tele og Dataforbundet ble dannet ved at tidligere NTTF og DNTO slo seg sammen til ett forbund. Vi har mottatt bildet fra Håkon Rindal, og han mener det er fra et årsmøte i TD på Lønsdal i 1993. Kjentfolk?