For mange var nok dette innfallsporten til et langt liv i Telegrafverket!

Brosjyren er høyst sannsynlig fra 1960-tallet.

Mange av dagens telepensjonister kjenner nok igjen bildene fra Televerkets lokaler i Kirkegata, der det ble gjennomført telefon- og telegrafkurs, automatteknikerkurs og høyere kurs. Telefonkursene ble vel gjennomført i distriktene?

Klikk på bildet nedenfor og frisk opp minnene fra tiden da vi begynte i Telegrafverket .. og hvilke svimlende lønninger!